preskoči na sadržaj

Osnovna škola "August Cesarec" Ivankovo

 > Naslovnica

Natječaj za upražnjeno radno mjesto

Autor: Kristina Perić, 16. 2. 2024.

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („NN“, broj 07/17, 68/18, 98/19, 64/20 i 151/22) te čl. 6. Pravilnika o zapošljavanju te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje Osnovna škola „August Cesarec“, Ivankovo raspisuje:

 

N A T J E Č A J

za upražnjeno radno mjesto

 • učitelj/ica INFORMATIKE na određeno, nepuno radno vrijeme 16 sati/tjedno – 1 izvršitelj.

Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa utvrđeni su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 07/17, 68/18, 98/19, 64/20. i 151/22.), Pravilnikom o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja, nastavnika, odgajatelja i stručnih suradnika u školskoj ustanovi i učeničkom domu.

U radni odnos ne može biti primljena osoba u skladu s odredbom čl. 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (zapreke za zasnivanje radnog odnosa).

Uz pisanu prijavu na natječaj, priložiti:

 • životopis,
 • dokaz o državljanstvu,
 • dokaz o stručnoj spremi (svjedodžba, diploma),
 • potvrda o nekažnjavanju (od dana objave natječaja),
 • ispis staža iz Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (umjesto radne knjižice).

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnim pločama HZZ-a  te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči školske ustanove i traje od 16. 2. 2024. do 24. 2. 2024. god.

Na objavljeni natječaj mogu se javljati osobe oba spola u skladu s odredbom čl. 13. st. 2. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN br. 82/08., 69/17).

Dokumenti se prilažu u neovjerenom presliku, a nakon izbora kandidata, predočit će se izvornik. Natječajna dokumentacija se ne vraća.

Osobe koje se pozivaju na pravo prednosti sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17, 98/19, 84/21), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13, 98/19), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20) te članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj  84/21), dužne su u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a  imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

 • osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj  121/17, 98/19, 84/21), uz prijavu na natječaj dužne su priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanja prava prednosti:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

 • osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj  84/21), uz prijavu na natječaj dužne su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu dostaviti i dokaze iz stavka 1. članka 49. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanja prava prednosti:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

Urednom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke, isprave i priloge navedene u natječaju.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Kandidati koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima, odnosno ispravama i ispunjavaju uvjete natječaja, dužni su pristupiti procjeni odnosno testiranju sukladno odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje u Osnovnoj školi „August Cesarec“ Ivankovo.                                                                              

Po završetku testiranja Povjerenstvo utvrđuje rang listu kandidata koju dostavlja ravnatelju. Nakon dostavljene rang liste kandidata, ravnatelj odlučuje o kandidatu za kojeg će zatražiti prethodnu suglasnost Školskog odbora za zasnivanje radnog odnosa.                                     

Odluku ravnatelj donosi između tri najbolje rangirana kandidata prema broju bodova. Ako dva ili više kandidata ostvare jednak broj bodova, ravnatelj može odlučiti između svih kandidata koji imaju tri najbolje bodovana rezultata. Prije odluke ravnatelj u pravilu poziva kandidata ili kandidate na razgovor.                         

Kandidati prijavom na natječaj daje privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka sukladno važećim propisima o zaštiti osobnih podataka.

Područja procjene odnosno testiranja su:

 • intelektualno – kognitivne te psihološke sposobnosti
 • informatička pismenost
 • stručno – pedagoške i metodičke kompetencije

Za kandidata koji ne pristupi procjeni odnosno testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

Na mrežnoj stranici Škole (http://www.os-acesarec-ivankovo.skole.hr/) bit će objavljeno vrijeme, mjesto i način održavanja testiranja najkasnije pet (5) dana prije održavanja testiranja.

Rezultati natječaja bit će objavljeni na mrežnoj stranici Škole u zakonskom roku.

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu:

 

Osnovna škola „August Cesarec“ Ivankovo

Trg bana Jelačića 15

32281 Ivankovo

s naznakom „za natječaj“ .

 

Ravnatelj škole:

Željko Puljić, prof.


Priloženi dokumenti:
Natjecaj_za_uc._informatike_od_16.2._do_24.2.2024..pdf (1,014.50 KB)


Pretražite stranicu
Foto - video - Cesarus

  

FOTO        VIDEO

 ŠKOLSKO ZVONO

ŠKOLSKI LIST

Korisni linkovi

 

Korisni linkoviKalendar
« Travanj 2024 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
Prikazani događaji

Arhiva dokumenata
Časopisi
CMS za škole logo
Osnovna škola "August Cesarec" Ivankovo / Trg Bana Jelačića 15, HR-32281 Ivankovo / os-acesarec-ivankovo.skole.hr / ured@os-acesarec-ivankovo.skole.hr
preskoči na navigaciju