preskoči na sadržaj

Osnovna škola "August Cesarec" Ivankovo

Login
Pretražite stranicu
Foto - video - Cesarus

  

FOTO        VIDEO

KNJIŽNICA   ŠKOLSKO ZVONO

ŠKOLSKI LIST

Korisni linkovi

 

Kalendar
« Siječanj 2022 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
Prikazani događaji

Časopisi

 

 

Korisno

Povratak na prethodnu stranicu Ispiši članak Pošalji prijatelju
JAVNI POZIV ZA PRIJAVU KANDIDATA ZA IZVRŠAVANJE POSLOVA POMOĆNIKA U NASTAVI I STRUČNIH KOMUNIKACIJSKIH POSREDNIKA
Autor: Kristina Perić, 19. 8. 2021.

U sklopu projekta „Obrazovanje bez teškoća : implementacija usluge pomoćnika u nastavi/ stručnih komunikacijskih posrednika djeci s teškoćama u razvoju UP.03.2.1.06.0009 koji se provodi u okviru Poziva „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza IV.“ UP.03.2.1.06 u okviru Europskog socijalnog fonda i Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. objavljuje

JAVNI POZIV

za prijavu kandidata za izvršavanje poslova pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika u školi

 

Broj pomoćnika u nastavi: 1 izvršitelj

Broj stručnih komunikacijskih posrednika

Mjesto rada:  Osnovna škola „August Cesarec“, Ivankovo

Radno vrijeme: minimalno 20 sati tjedno ili nepuno radno vrijeme ovisno o potrebama učenika s teškoćama u razvoju

Prijevoz na rad:  djelomično

Vrsta ugovora:  Ugovor o radu na određeno vrijeme, a najduže do kraja nastavne godine 2021./2022.

I. UVJETI

 •  završeno najmanje četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje,
 • da ne postoje zapreke za zasnivanje radnog odnosa  sukladno članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi,
 • punoljetnost,
 •  hrvatsko državljanstvo,
 • zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima.

Na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu javiti kandidati oba spola.

 

II. OPIS POSLOVA POMOĆNIKA U NASTAVI

       Poslovi pomoćnika u nastavi su potpora u komunikaciji i socijalnoj uključenosti, kretanju, pri uzimanju hrane, obavljanju higijenskih potreba, obavljanju školskih aktivnosti i zadataka, suradnja s učiteljima/nastavnicima te vršnjacima učenika u razredu te poslovi specifični za funkcioniranje pojedinih učenika ili skupine učenika.

       Pomoćnik u nastavi može pružati potporu jednom ili dvoje učenika u istome razrednom odjelu ili različitim razrednim odjelima ili kao pomoćnik u nastavi skupini učenika istoga razrednog odjela/odgojno-obrazovne skupine uzimajući u obzir individualne potrebe svakog učenika.

III. OPIS POSLOVA STRUČNOG KOMUNIKACIJSKOG POSREDNIKA

Poslovi stručnoga komunikacijskog posrednika su pružati komunikacijsku potporu u onom sustavu komunikacije koji učenik preferira, pripremati se za nastavu i neposredni rad s učenikom u svrhu objašnjavanja/prevođenja određenih pojmova učeniku prema uputama učitelja/nastavnika, pružati potporu učeniku pri uporabi radnih materijala i korištenju udžbenika, dodatno objasniti/prevesti pojmove učeniku, poticati učenika na pisanje i izražavanje u onom sustavu komunikacije koji učenik preferira, a u skladu s učenikovim mogućnostima i sklonostima, poticati učenika na suradnju s ostalim učenicima, pružati potporu u kretanju za gluhoslijepe učenike i osigurati prenošenje vizualnih/auditivnih informacija (opisivanje okoline u nastavnim, izvannastavnim i izvanučioničkim aktivnostima), ispisivati na računalu tekst izlaganja predavača tijekom nastave, surađivati s učiteljima/nastavnicima i stručnim suradnicima i obavljati ostale poslove iz članka 3. Pravilnika o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima sukladno potrebama učenika.

 

IV. DODATNA ZNANJA I VJEŠTINE 

       Poštivanje različitosti, afinitet prema djeci s teškoćama u razvoju, otvorenost, odgovornost, fleksibilnost, razvijene komunikacijske vještine, podjednaka sklonost individualnom i timskom radu, točnost u izvršavanju poslova, organiziranost, emocionalna stabilnost i dosljednost.

 

V. UGOVORNI UVJETI

       S odabranim pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima, po dobivanju suglasnosti Ministarstva, škole će sklopiti ugovor o radu na određeno vrijeme za vrijeme trajanja nastavne godine, kojim će se definirati međusobna prava i obveze. Radno vrijeme bit će određeno sukladno individualnim potrebama učenika s teškoćama u razvoju kojima će pomoćnici u nastavi i stručni komunikacijski posrednici  pružati asistenciju za vrijeme nastave i izvan- učioničkih aktivnosti.

      Po sklapanju ugovora o radu i početku rada u školi partneru, pomoćnici u nastavi i stručni komunikacijski posrednici će biti upućeni na obavljanje zdravstvenog (sanitarnog) pregleda, sukladno važećoj zakonskoj obvezi za osobe koje obavljaju poslove u odgojno-obrazovnim ustanovama.

 

VI. POSTUPAK PRIJAVE 

       Kandidati koji se prijavljuju za radna mjesta pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika dužni su priložiti sljedeće dokumente:

 •  zamolba  (obvezno navesti datum i mjesto rođenja, adresu stanovanja te kontakt telefonski broj i e-mail, navesti preferiranu školu, navesti radno mjesto PUN ili SKP),
 • životopis (ukoliko je primjenjivo: navesti podatke o iskustvu u radu s djecom s teškoćama (naziv institucije / udruge / tvrtke, te trajanje),
 • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (presliku diplome ili potvrdu o stečenoj stručnoj spremi),
 • potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje ukoliko se radi o nezaposlenoj osobi,
 • obostrana preslika osobne iskaznice,
 • uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 3 mjeseca,
 • potvrdu ili certifikat o završenom programu edukacije za poslove pomoćnika u minimalnom trajanju od 20 sati ukoliko kandidat ima završen program edukacije (preslika),
 • vlastoručno potpisanu Privolu za prikupljanje osobnih podataka (obrazac prijave na web stranici

     

       Natjecati se mogu i kandidati koji nemaju završen program edukacije za poslove pomoćnika u minimalnom trajanju od 20 sati, uz uvjet da isti završe prije početka rada. Organizacija i troškovi edukacije biti će pokriveni

       Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na natječaj dužan je priložiti svu dokumentaciju koja omogućuje ostvarivanje navedenog prava (rješenje, uvjerenje, potvrdu i sl.).

       Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema odredbama čl. 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19 i 84/21), dužni su pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i sve potrebne dokaze. Dodatne informacije o dokazima koji su potrebni u svrhu ostvarivanja prednosti pri zapošljavanju, dostupne su na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

Ministarstvo hrvatskih branitelja Republike Hrvatske - Zapošljavanje u državnoj službi (gov.hr),

Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju.pdf (gov.hr)

        Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom ( „Narodne novine“, br. 157/13., 152/14., 39/18. i 32/20.) pored dokaza o ispunjenju traženih uvjeta iz natječaja dužan je uz prijavu priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

       Kandidati koji iskazuju namjeru rada u više različitih škola, predmetnu dokumentaciju dostavljaju jedanput, a u zamolbi navode sve preferirane škole za rad.

 

VII. ODABIR KANDIDATA

       Odabir kandidata za pomoćnike u nastavi i stručnog komunikacijskog posrednika izvršit će ( školski odbor )                                                                          

VIII. DOSTAVA PRIJAVA

      Prijave se podnose preporučeno poštom ili predaju osobno u zatvorenoj omotnici na sljedeću adresu škole

Osnovna škola „August Cesarec“, Ivankovo,

Trg bana Jelačića 15, 32281 Ivankovo

s napomenom 

 

„Prijava za obavljanje poslova PUN/SKP“.

       Rok za podnošenje prijava je 27. 8. 2021. godine. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

                                      

                                                                                                                                                          Ravnatelj:

                                Željko Puljić, prof.                                                                                                                  


[ Povratak na prethodnu stranicu Povratak | Ispiši članak Ispiši članak | Pošalji prijatelju Pošalji prijatelju ]
preskoči na navigaciju