preskoči na sadržaj

Osnovna škola "August Cesarec" Ivankovo

Login
Pretražite stranicu
Foto - video - Cesarus

  

FOTO        VIDEO

KNJIŽNICA   ŠKOLSKO ZVONO

ŠKOLSKI LIST

Korisni linkovi

 

Kalendar
« Siječanj 2022 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
Prikazani događaji

Časopisi

 

 

Korisno

Povratak na prethodnu stranicu Ispiši članak Pošalji prijatelju
NATJEČAJ ZA UČITELJA/ICU MATEMATIKE
Autor: Kristina Perić, 10. 9. 2021.

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („NN“, broj 07/17, 68/18, 98/19 i 64/20) te čl. 6. Pravilnika o zapošljavanju te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje Osnovna škola „August Cesarec“, Ivankovo raspisuje:

 

N A T J E Č A J

za upražnjeno radno mjesto

  • Učitelj/ica MATEMATIKE na određeno, puno radno vrijeme – 1 izvršitelj.

 

Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa utvrđeni su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 07/17, 68/18, 98/19 i 64/20), Pravilnikom o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja, nastavnika, odgajatelja i stručnih suradnika u školskoj ustanovi i učeničkom domu te Pravilnikom o djelokrugu rada tajnika te administrativno – tehničkim i pomoćnim poslovima koji se obavljaju u osnovnoj školi (NN 40/2014).

U radni odnos ne može biti primljena osoba u skladu s odredbom čl. 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (zapreke za zasnivanje radnog odnosa).

 

Uz pisanu prijavu na natječaj, priložiti:


  • životopis,
  • domovnicu,
  • dokaz o stručnoj spremi (svjedodžba, diploma),
  • potvrda o nekažnjavanju (od dana objave natječaja),
  • ispis staža iz Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (umjesto radne knjižice).

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnim pločama HZZ-a  te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči školske ustanove i traje od 10. 9. 2021. do 18. 9. 2021. god.

Na objavljeni natječaj mogu se javljati osobe oba spola u skladu s odredbom čl. 13. st. 2. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN br. 82/08., 69/17).

Dokumenti se prilažu u neovjerenom presliku, a nakon izbora kandidata, predočit će se izvornik. Natječajna dokumentacija se ne vraća.

  • Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s čl. 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17), uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane čl. 103. st.1. istoimenog zakona, a koji su objavljeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

  • Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 48.f. Zakona o zaštiti civilnih i vojnih invalida rata (N.N. 33/92, 57/92., 77/92., 27/93., 58/93., 2/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03., i 148/13., i 98/19) dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, potvrdu o statusu vojnog/civilnog invalida rada i dokaz o tome na  koji je način prestao radni odnos.
  • Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14, 39/18.) dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, te priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i dokaz o invaliditetu.

Urednom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke, isprave i priloge navedene u natječaju.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Kandidati koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima, odnosno ispravama i ispunjavaju uvjete natječaja, dužni su pristupiti procjeni odnosno testiranju sukladno odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje u Osnovnoj školi „August Cesarec“ Ivankovo.

Po završetku testiranja Povjerenstvo utvrđuje rang listu kandidata koju dostavlja ravnatelju.

Na temelju dostavljene rang liste kandidata, ravnatelj odlučuje o kandidatu za kojeg će zatražiti prethodnu suglasnost Školskog odbora za zasnivanje radnog odnosa.

Odluku ravnatelj donosi između tri najbolje rangirana kandidata prema broju bodova.

Ako dva ili više kandidata ostvare jednak broj bodova, ravnatelj može odlučiti između svih kandidata koji imaju tri najbolje bodovana rezultata.

Prije odluke ravnatelj u pravilu poziva kandidata ili kandidate na razgovor.

Za kandidata koji ne pristupi procjeni odnosno testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

Na web stranici Škole (http://www.os-acesarec-ivankovo.skole.hr/) bit će objavljeno vrijeme i mjesto održavanja testiranja najkasnije pet (5) dana prije održavanja testiranja.

Rezultati natječaja biti će objavljeni na web stranici škole u zakonskom roku.

 

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu:

 

Osnovna škola „August Cesarec“ Ivankovo

Trg bana Jelačića 15

32281 Ivankovo

s naznakom „za natječaj“

 

                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                              Ravnatelj škole:

                                                                                            Željko Puljić, prof.Priloženi dokumenti:
Natjecaj_za_uc._MAT.pdf (838.00 KB)


[ Povratak na prethodnu stranicu Povratak | Ispiši članak Ispiši članak | Pošalji prijatelju Pošalji prijatelju ]
preskoči na navigaciju